Vilka patienter blir nöjdast?

plastic_surgery_by_teelamb-d4hrsg3
En patient som har en långvarig och djup fixering vid en exakt definierbar defekt som en liten byst, en stor näsa eller ett hängigt ansikte men som för övrigt har en realistisk inställning till sitt liv och är väl förankrad i verkligheten är de bästa patienterna. Efter en operation kan de då sluta att tänka på exempelvis näsan och ständigt kontrollera denna i spegeln utan kan använda sin energi till viktigare saker i livet. En patient måste också veta att ett resultat inte alltid blir perfekt – vilket ingen kirurg kan lova – och istället för perfektion vara inställd på en förbättring. Vid uppföljningar som vanligtvis görs ett år efter operation är de flesta nöjda eller mycket nöjda med resultaten. Någon enstaka patient blir dock inte helt nöjd vilket kan bero på att resultatet ej blev helt bra eller på att förväntningarna från patientens sida var för högt ställda. Patienten måste vara medveten om att resultatet inte helt kan garanteras och vara införstådd med att högt ställda förväntningar inte alltid kan infrias. Ibland händer det att patienten i och för sig är nöjd men att någon annan, t ex förälder, partner eller vän är negativ och överför detta till patienten. Därför är det viktigt att patienten upplever stöd hos sina närstående inför en skönhetsoperation. Om man upplever tveksamhet till operation av någon av de anledningar som nämnts är det bättre att vänta med beslut om en skönhetsoperation. Ett ingrepp bör utföras med en positiv inställning och med förlitan på att den kirurg man valt har den kunskap, erfarenhet och engagemang som behövs för att kunna rätta till det problem man söker för antingen det gäller bystens, näsans eller ansiktets form och utseende.

About The Author

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.